Contacts

Apliko përmes formës së mëposhtme!

Datëlindja

- Jam i gatshëm të jem pjesë e çdo prove të organizuar
- Vetëm në raste të jashtëzakonshme nuk do mund të jem pjesë e provës, por marr obligim të njoftoj orkestrën me kohë për mungesën time.
- Do të jem fleksibël në kërkesat që do bëhen ndaj meje, si: pozicionimi ne pulte, ndarja në instrumentin 1 apo 2; apo edhe mospërfshirja në ndonjë vepër, etj.
- Jam dakord me shumën (participimin) e kërkuar prej 20€*

* Personat të cilët nuk janë në gjendje që të paguajnë shumën e participimit, nuk janë të obliguar për pagesë.